Fødevareleverandørforeningen repræsenterer selskaber, der driver virksomhed som producent, importør eller grossist af fødevarer, som leveres til fødevareindustrien, cateringsektoren og detailhandelen. Det er foreningens opgave at varetage branchens og medlemmernes interesser og udgøre et netværk. 

Fødevareleverandørforeningen er et branchefællesskab, som sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv fra Børsen i København, og et medlemskab af foreningen koster årligt 4.500 kr. Derudover er alle medlemmer kollektivt medlem af Dansk Erhverv og betaler derfor ligeledes kontingent - baseret på lønsum - til Dansk Erhverv.

Vi vil med glæde byde dig velkommen som medlem i foreningen, og du er velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere information.